تزریق ژل

تزریق ژل امروزه با پیش رفت تکنولوژی از روش های تزریقی برای زیباتر نشان دادن صورت بهره گرفته می شود. تزریق فیلر پوستی یکی از شایع ترین روش های زیبایی پوست در چند دهه اخیر می باشد. روش تزریق ژل در چند سال اخیر برای افزایش حجم لب ها و گونه ها و دیگر اجزای اطلاعت بیشتر دربارهتزریق ژل[…]

Charles Harris Authentic Jersey